Bernarda premium (fix/GN)

 • višezonska podloga sa 42 lamelirane 5-slojne letvice u visokoelastičnim trio kapama koje idu do ruba; uzdužni okvir od uslojenog drveta, poprečni masiv bukovina, sve obloženo folijom
 • ručno podizanje uzglavlja i sunožja
 • regulatori tvrdoće pod lumbalnim delom, zona za rame
 • idealna za sve modele medicinskih dušeka i dušeka od elastičnih pena
 • standardne dimenzije podloga su 4 cm kraće 1 cm uže od nazivnih mera
 • proizvodi se u sledećim dimenzijama: 70/80/90/100/120/140 x 190/200 cm
 • mogućnost izrade po meri

* fix = fiksne
* GN = sa podizanjem uzglavlja i sunožja

Bernarda flex (fix/GN)

 • podloga sa 28 lameliranih 5-slojnih letvica u visokoelastičnim SBS kapama; uzdužni okvir od uslojenog drveta, poprečni masiv bukovina, sve obloženo folijom
 • ručno podizanje uzglavlja i sunožja
 • regulatori tvrdoće pod lumbalnim delom, zona za rame
 • namenjena je za spavače do 100 kg težine i za pojedinačne krevete
 • standardne dimenzije podloga su 4 cm kraće i 1 cm uže od nazivnih mera
 • proizvodi se u sledećim dimenzijama: 70/80/90/100/120/140 x 190/200 cm
 • mogućnost izrade po meri

* fix = fiksne
* GN = sa podizanjem uzglavlja i sunožja

Bernarda san (fix/GN)

 • višezonska podloga sa 28 lameliranih 5-slojnih letvica u visokoelastičnim SBS kapama koje idu do ruba pa kod ugradnje dve podloge u bračni krevet nema krutih delova; uzdužni okvir od uslojenog drveta, poprečni masiv bukovina, sve obloženo folijom
 • ručno podizanje uzglavlja i sunožja
 • regulatori tvrdoće pod lumbalnim delom, zona za rame
 • namenjena je za spavače veće telesne težine
 • standardne dimenzije podloga su 4 cm kraće i 1 cm uže od nazivnih mera
 • proizvodi se u sledećim dimenzijama: 70/80/90/100/120/140 x 190/200 cm
 • mogućnost izrade po meri

* fix = fiksne
* GN = sa podizanjem uzglavlja i sunožja

Bernarda standard

 • podloga sa 16 lameliranih letvica
 • namenjena je za dušeke sa bonnell oprugama
 • proizvodi se standardno u dimenzijama od 80 do 100 cm širine i 190 do 220 cm dužine
 • prema želji kupca mogućnost izrade po meri

Exclusive motor GN

 • regulaciju visine uzglavlja i sunožja omogućava motor
 • pomoću elektromotora elastična podloga se u celosti prilagođava anatomiji tela
 • mogućnost nezavisnog dizanja uzglavlja i sunožja u različite položaje
 • standardne dimenzije podloga su 4 cm kraće i 1 cm uže od nazivnih mera
 • proizvodi se u sledećim dimenzijama 190/80, 190/90, 190/100, 190/120, 190/140, 200/80, 200/90, 200/100, 200/120, 200/140 cm
 • regulator tvrdoće pod lumbalnim delom

* GN = sa podizanjem uzglavlja i sunožja