• otpornost na gorenje i visoke temperature
  • sposobnost "samogašenja"

Fire Resistant line navlaka izrađena je od tkanina obrađenih posebnim postupcima koje im daju svojstvo negorivosti. Reč je o tkaninama sa britanskim standardom negorivosti (British standard) - Crib 1 (test na cigarete). Fire Resistant navlaka ima svojstvo "samogasivosti" što znači da se usled dodira sa manjim žarom (npr. žar cigarete) na mestu tinjanja struktura navlake topi u negorivi "gel" koji pravilnim rasprostranjivanjem izoluje kiseonik i onemogućava daljnji razvoj vatre i guši je.

Ovu navlaku nudimo u našemu brodskom (Nautica line) i hotelskom programu, a prema želji korisnika i u individualnim slučajevima. U dušeke sa ovom navlakom ugrađuje se pu pena, kokos, PES vata, vuna, pamuk i ostali ispitani materijali koji poseduju ateste negorivosti.