korisno

Ova stranica sadrži promotivne materijale za naše proizvode u PDF formatu. Klikom na linkove otvorićete prikaz pojedinog sadržaja, a želite li sadržaje preneti na svoj računar kliknite na link desnom klikom na mišu i zatim izaberite stavku “Save As” (Snimi kao).

Prodajni letak
http://www.bernarda.hr/pdf/Letak_RS.pdf (6.4 mb)

Katalog proizvoda
http://www.bernarda.hr/pdf/katalogrs.pdf (20.4 mb)

Dušeci od elastičnih pena
http://www.bernarda.hr/pdf/Penasti.pdf (1.8 mb)

ThermoCare by Bernarda
http://www.bernarda.hr/pdf/thermocare-rs.pdf (1.6 mb)

Nameštaj by Bernarda
http://www.bernarda.hr/pdf/Namestaj.pdf (1.3 mb)

Letak "Bebe"
http://www.bernarda.hr/pdf/Bebe_RS.pdf (1.7 mb)

Letak "Dobar san"
http://www.bernarda.hr/pdf/RS_DobarSan.pdf (2.8 mb)

Apartmani Bernarda
http://www.bernarda.hr/pdf/Apartmani.pdf (1.9 mb)

Zlatni logotip u vektorskom obliku (CDR, PDF)
http://bernarda.hr/files/logos/bernardars.zip (22 kb)

Fotografije korišćene u publikacijama mogu biti simbolične. Zadržavamo pravo promena svih podataka u publikacijama bez prethodne najave.