ergotest

nov način individualnog izbora optimalnog krevetnog sistema

Kako od ponuđenih različitih modela kreveta odabrati upravo onaj koji odgovara nama?

Saradnjom Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za nameštaj i drvne proizvode i firme Bernarda započeo je zajednički rad u upotrebi najnovije sofisticirane metode – merne opreme Ergotest, koja omogućava određivanje optimalnog kreveta za svakog spavača. Mernu opremu Ergotest čini sistem merne elastične prostirke sa ugrađenim senzorima pritiska i merno-upravljačkog uređaja pomoću kojeg je sistem povezan sa računarom za obradu i prikaz izmerenih podataka.

Kako funkcioniše Ergotest?

Način rada je vrlo pojednostavljen. Prvo se postavlja i učvršćuje prostirka na odabrani ležaj - dušek koji potencijalni kupac želi da isproba. Tako se može odmah kod probnog ležanja ustanoviti pritisak između ležaja - dušeka i čoveka.Nakon što kupac legne na ležaj - dušek, obojena grafika na monitoru pokazuje pritisak tela, a rezultati se mogu ispisati i uporediti. Merene se vrednosti programski obrađuju, a rezultat je lako razumljiv prikaz raspodele pritiska između čoveka i ležaja - dušeka. Dakle, upotrebom merne opreme Ergotest, moguće je ležanjem na odabranom ležaju - dušeku i mernoj prostirci dobiti precizan recept za svoj "krevet snova".

Raspored pritiska kod leđnog položaja tela kod optimalnih dušeka